สายหล่อหัว

คุณสมบัติสินค้า:

VCT 2x1.5 และ VCT 2x2.5

Share

Share


สินค้า หน่วยแพ็กกิ้ง
สายหล่อหัว 2x1.5 รุ่น สายยาว 3 เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2x1.5 รุ่น สายยาว 5 เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2x1.5 รุ่น สายยาว 10 เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2x1.5 รุ่น สายยาว 15 เมตร (ขากลม)เส้น
สายหล่อหัว 2x1.5 รุ่น สายยาว 20 เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขายสายหล่อหัว 2x2.5 รุ่น สายยาว 3 เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2x2.5 รุ่น สายยาว 5 เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2x2.5 รุ่น สายยาว 10 เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
Powered by MakeWebEasy.com