สายหล่อหัว VCT , สายหล่อหัว VFF , VKF (AC) พร้อมปลั๊ก สายพร้อมใช้งาน สายคู่

Last updated: 10 ธ.ค. 2564  |  549 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
ราคาสอบถามหน้าร้านนะคะ

 สายอ่อนหล่อหัว AC สาย VFF , VKF  / สายหล่อหัว VCT สายคู่

 
สินค้าประเภทขนาดหน่วยแพ็คกิ้ง
สายหล่อหัว 2X0.5 ( AC )
VFF2 , 3 , 5 เมตร
เส้น25 / ถุง
สายหล่อหัว 2X1   ( AC )
VFF2 , 3 , 5 เมตรเส้น25 / ถุง
 สายหล่อหัว 2X1.5  ( AC )
VFF2 , 3 , 5 เมตรเส้น25 / ถุง
สายหล่อหัว 2X2.5 ( AC )
VFF2 , 3 , 5 เมตรเส้น25 / ถุง
สายหล่อหัว 2X0.5 ( AC )
VKF1 , 2 , 3 เมตรเส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X1    ( AC )
VKF1 , 2 , 3 เมตรเส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X2.5 ( AC )
VKF1 , 2 , 3 เมตรเส้นแยกขาย

 

สินค้าประเภทขนาดหน่วยแพ็คกิ้ง
สายหล่อหัว 2X1.5 VCTยาว 3เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X1.5 VCTยาว 5เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X1.5 VCT ยาว 10เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X1.5 VCT ยาว 15เมตร (ขากลม)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X1.5 VCT ยาว 20เมตร (ขากลม)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X2.5 VCTยาว 3เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2x2.5 VCTยาว 5เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X2.5 VCT ยาว 10เมตร (ขาแบน)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X2.5 VCT ยาว 15เมตร (ขากลม)เส้นแยกขาย
สายหล่อหัว 2X2.5 VCT ยาว 20เมตร (ขากลม)เส้นแยกขาย

Powered by MakeWebEasy.com