ราคาตั้ง ยาซากิ YAZAKI

Last updated: 7 ก.ค. 2565  |  13043 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
สินค้า / Descriptionหน่วย / Unitยี่ห้อ / Brandราคาตั้ง / Priceส่วนลด / Discount
VAF 2x1ขด / RollYAZAKI1,160.00สอบถามที่ร้าน
 VAF 2x1.5 ขด / RollYAZAKI1,675.00สอบถามที่ร้าน
 VAF 2x2.5ขด / RollYAZAKI2,705.00สอบถามที่ร้าน
 VAF 2x4ขด / RollYAZAKI4,190.00สอบถามที่ร้าน
VAF 2x6ขด / RollYAZAKI6,670.00สอบถามที่ร้าน
VAF 2x10ขด / RollYAZAKI10,785.00สอบถามที่ร้าน
VAF 2x16ขด / RollYAZAKI16,715.00สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Descriptionหน่วย / Unitยี่ห้อ / Brandราคาตั้ง/ Priceส่วนลด / Discount
 THW 1x1ขด/ RollYAZAKI580.00สอบถามที่ร้าน
 THW 1x1.5ขด/ RollYAZAKI820.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x2.5ขด/ RollYAZAKI1,210.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x4ขด/ RollYAZAKI1,870.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x6ขด/ RollYAZAKI3,000.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x10ขด/ RollYAZAKI4,930.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x16ขด/ RollYAZAKI7,650.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x25ขด/ RollYAZAKI12,000.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x35ขด/ RollYAZAKI17,050.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x50ขด/ RollYAZAKI22,920.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x70ขด/ RollYAZAKI32,770.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x95ขด/ RollYAZAKI45,150.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x120เมตร / MetreYAZAKI572.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x150เมตร / MetreYAZAKI700.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x185เมตร / MetreYAZAKI879.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x240เมตร / MetreYAZAKI1,153.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x300เมตร / MetreYAZAKI1,445.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x400เมตร / MetreYAZAKI1,850.00สอบถามที่ร้าน
THW 1x500เมตร / MetreYAZAKI2,395.00สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Descriptionหน่วย / Unitยี่ห้อ / Brandราคาตั้ง / Priceส่วนลด / Discount
VAF-GRD 2x1/1ขด / RollYAZAKI2,340.00สอบถามที่ร้าน
 VAF-GRD 2x1.5/1ขด / RollYAZAKI3,050.00สอบถามที่ร้าน
 VAF-GRD 2x2.5/1.5ขด / RollYAZAKI4,200.00สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x4/2.5ขด / RollYAZAKI6,230.00สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x6/4ขด / RollYAZAKI10,090.00สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x10/4ขด / RollYAZAKI13,900.00สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x16/6ขด / RollYAZAKI20,900.00สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x25/6เมตร / MetreYAZAKI312.00สอบถามที่ร้าน
VAF-GRD 2x35/10เมตร / MetreYAZAKI447.00สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Descriptionหน่วย / Unitยี่ห้อ / Brandราคาตั้ง / Priceส่วนลด / Discount
VCT 2x0.5ขด / RollYAZAKI1,970.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x0.75ขด / RollYAZAKI2,230.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x1ขด / RollYAZAKI2,610.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x1.5 ขด / RollYAZAKI3,460.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x2.5ขด / RollYAZAKI5,570.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x4ขด / RollYAZAKI7,950.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x6ขด / RollYAZAKI11,290.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x10ขด / RollYAZAKI19,530.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x16เมตร / MetreYAZAKI280.00สอบถามที่ร้าน
VCT 2x25เมตร / MetreYAZAKI441.50สอบถามที่ร้าน
VCT 2x35เมตร / MetreYAZAKI585.10สอบถามที่ร้าน
VCT 3x0.5ขด / RollYAZAKI2,290.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x0.75ขด / RollYAZAKI2,790.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x1ขด / RollYAZAKI3,540.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x1.5ขด / RollYAZAKI4,390.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x2.5ขด / RollYAZAKI7,940.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x4ขด / RollYAZAKI10,040.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x6ขด / RollYAZAKI14,690.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x10ขด / RollYAZAKI25,630.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x16เมตร / MetreYAZAKI379.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x25เมตร / MetreYAZAKI571.00สอบถามที่ร้าน
VCT 3x35เมตร / MetreYAZAKI798.00สอบถามที่ร้าน
VCT 4x0.5ขด / RollYAZAKI2,900.00สอบถามที่ร้าน
VCT 4x0.75ขด / RollYAZAKI3,710.00สอบถามที่ร้าน
VCT 4x1ขด / RollYAZAKI4,410.00สอบถามที่ร้าน
VCT 4x1.5ขด / RollYAZAKI5,680.00สอบถามที่ร้าน
VCT 4x2.5ขด / RollYAZAKI8,870.00สอบถามที่ร้าน
VCT 4x4ขด / RollYAZAKI12,750.00สอบถามที่ร้าน
VCT 4x6ขด / RollYAZAKI19,120.00สอบถามที่ร้าน
VCT 4x10เมตร / MetreYAZAKI335.50สอบถามที่ร้าน
VCT 4x16เมตร / MetreYAZAKI485.40สอบถามที่ร้าน
VCT 4x25เมตร / MetreYAZAKI731.40สอบถามที่ร้าน
VCT 4x35เมตร / MetreYAZAKI1,018.00สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Descriptionหน่วย / Unitยี่ห้อ / Brandราคาตั้ง / Priceส่วนลด / Discount
NYY 1x1ขด / RollYAZAKI2,250.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x1.5ขด / RollYAZAKI2,500.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x2.5ขด / RollYAZAKI2,920.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x4ขด / RollYAZAKI3,940.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x6ขด / RollYAZAKI5,880.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x10ขด / RollYAZAKI7,050.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x16ขด / RollYAZAKI9,880.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x25ขด / RollYAZAKI14,460.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x35ขด / RollYAZAKI19,600.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x50ขด / RollYAZAKI25,970.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x70เมตร / metreYAZAKI352.80สอบถามที่ร้าน
NYY 1x95เมตร / metreYAZAKI474.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x120เมตร / metreYAZAKI608.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x150เมตร / metreYAZAKI746.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x185เมตร / metreYAZAKI928.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x240เมตร / metreYAZAKI1,209.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x300เมตร / metreYAZAKI1,507.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x400เมตร / metreYAZAKI1,928.00สอบถามที่ร้าน
NYY 1x500เมตร / metreYAZAKI2,527.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x1ขด / RollYAZAKI4,340.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x1.5 ขด / RollYAZAKI4,810.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x2.5ขด / RollYAZAKI5,760.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x4ขด / RollYAZAKI8,150.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x6ขด / RollYAZAKI11,290.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x10ขด / RollYAZAKI15,980.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x16ขด / RollYAZAKI22,620.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x25เมตร / metreYAZAKI332.60สอบถามที่ร้าน
NYY 2x35เมตร / metreYAZAKI441.10สอบถามที่ร้าน
NYY 2x50เมตร / metreYAZAKI630.30สอบถามที่ร้าน
NYY 2x70เมตร / metreYAZAKI891.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x95เมตร / metreYAZAKI1,200.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x120เมตร / metreYAZAKI1,490.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x150เมตร / metreYAZAKI1,830.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x185เมตร / metreYAZAKI2,288.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x240เมตร / metreYAZAKI2,992.00สอบถามที่ร้าน
NYY 2x300เมตร / metreYAZAKI3,724.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x1ขด / RollYAZAKI4,895.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x1.5ขด / RollYAZAKI5,490.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x2.5ขด / RollYAZAKI6,740.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x4ขด / RollYAZAKI9,695.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x6ขด / RollYAZAKI14.000.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x10ขด / RollYAZAKI20,500.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x16เมตร / metreYAZAKI301.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x25เมตร / metreYAZAKI460.10สอบถามที่ร้าน
NYY 3x35เมตร / metreYAZAKI622.30สอบถามที่ร้าน
NYY 3x50เมตร / metreYAZAKI874.70สอบถามที่ร้าน
NYY 3x70เมตร / metreYAZAKI1,183.70สอบถามที่ร้าน
NYY 3x95เมตร / metreYAZAKI1,656.90สอบถามที่ร้าน
NYY 3x120เมตร / metreYAZAKI2,092.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x150เมตร / metreYAZAKI2,546.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x185เมตร / metreYAZAKI3,170.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x240เมตร / metreYAZAKI4,145.00สอบถามที่ร้าน
NYY 3x300เมตร / metreYAZAKI5,136.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x1ขด / RollYAZAKI5,570.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x1.5ขด / RollYAZAKI6,330.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x2.5ขด / RollYAZAKI7,880.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x4ขด / RollYAZAKI11,660.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x6ขด / RollYAZAKI17,050.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x10เมตร / metreYAZAKI260.20สอบถามที่ร้าน
NYY 4x16เมตร / metreYAZAKI392.30สอบถามที่ร้าน
NYY 4x25เมตร / metreYAZAKI590.40สอบถามที่ร้าน
NYY 4x35เมตร / metreYAZAKI859.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x50เมตร / metreYAZAKI1,115.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x70เมตร / metreYAZAKI1,550.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x95เมตร / metreYAZAKI2,155.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x120เมตร / metreYAZAKI2,726.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x150เมตร / metreYAZAKI3,338.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x185เมตร / metreYAZAKI4,189.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x240เมตร / metreYAZAKI5,519.00สอบถามที่ร้าน
NYY 4x300เมตร / metreYAZAKI6,850.00สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Descriptionหน่วย / unitยี่ห้อ / Brandราคาตั้ง / Priceส่วนลด / Discount
VSF # 0.5ขด / RollYAZAKI490.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 0.75ขด / RollYAZAKI600.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 1ขด / RollYAZAKI730.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 1.5ขด / RollYAZAKI950.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 2.5ขด / RollYAZAKI1,440.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 4ขด / RollYAZAKI2,158.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 6ขด / RollYAZAKI3,730.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 10ขด / RollYAZAKI5,976.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 16ขด / RollYAZAKI8,569.00สอบถามที่ร้าน
VSF # 25ขด / RollYAZAKI12,991.00สอบถามที่ร้าน
 
สินค้า / Descriptionหน่วย / unitยี่ห้อ / Brandราคา / Price
VFF 2x0.5ขด / RollYAZAKIสอบถามที่ร้าน
 VFF 2x1ขด / RollYAZAKIสอบถามที่ร้าน
  VFF  2x1.5 ขด / RollYAZAKIสอบถามที่ร้าน
  VFF  2x2.5ขด / RollYAZAKIสอบถามที่ร้าน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้