ปลั๊กรางไฟ ปลั๊กพ่วงคอม ไทเกอร์, KENON, โอเดนกิ, MIYAWA

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

สินค้า / Descriptionยี่ห้อ / Brandหน่วย / Unitราคา / Priceแพ็คกิ้ง / Packing
ปลั๊กรางไทเกอร์ 3 ช่อง 5 เมตรTigerอันสอบถามที่ร้าน30 อัน / ลัง
ปลั๊กรางไทเกอร์ 6 ช่อง 3 เมตรTigerอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กรางไทเกอร์ 6 ช่อง 5 เมตรTigerอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กรางไทเกอร์ 6 ช่อง 10 เมตรTigerอันสอบถามที่ร้าน20 อัน / ลัง
ปลั๊กรางไทเกอร์ 6 ช่อง 3 ปลั๊กผสมTigerอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กราง 6 ที่สี่เหลี่ยมไทเกอร์ 3 เมตรTigerอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กราง 6 ที่สี่เหลี่ยม 2 สวิทช์ไทเกอร์ 5 เมตรTigerอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กราง 6 ที่ 2 สวิทช์S.Powerอันสอบถามที่ร้าน25 อัน / ลัง
     
ปลั๊กราง 3 ที่ 3 เมตร KENONKENONอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กราง 3 ที่ 5 เมตร KENONKENONอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กราง 3 ที่ 10 เมตร KENONKENONอันสอบถามที่ร้าน 
     
ปลั๊กราง 4 ที่ 3 เมตร โอเดนกิOdenkiอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กราง 4 ที่ 5 เมตร โอเดนกิOdenkiอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
ปลั๊กราง 4 ที่ 10 เมตร โอเดนกิOdenkiอันสอบถามที่ร้าน20 อัน / ลัง
ปลั๊กราง 6 ที่ 5 เมตร โอเดนกิOdenkiอันสอบถามที่ร้าน24 อัน / ลัง
     
ปลั๊กราง MIYAWA No.3MIYAWAอันสอบถามที่ร้านแยกขาย
 
Powered by MakeWebEasy.com